Privacyverklaring Passie voor Zijn

Passie voor Zijn respecteert jouw privacy. Voor haar staat een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens centraal. Dat geldt als je de website bezoekt, maar ook als je klant bij Passie voor Zijn bent. Bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten en bezoekers van de websites is van essentieel belang is voor haar activiteiten.

Passie voor Zijn kan jouw persoonsgegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

  • Inschrijving voor trainingsdoeleinden
  • Afhandeling van door jou gevraagde informatie of publicaties
  • Uitvoering van onze dienstverlening
  • Nadere informatievoorziening over actuele ontwikkelingen, trainingen etc.
  • Beveiliging en verbetering van onze website.

Jouw gegevens zullen alleen voor de hierboven genoemde doeleinden worden gebruikt en worden maximaal zes maanden na voltooiing van een training bewaard. Daarna worden in het emailsysteem alleen je naam, e-mailadres, telefoonnummer en de datum van de door jou gevolgde activiteiten bij Passie voor Zijn bewaard (denk aan trainingen, workshops, stiltedagen, meditatie- en/of yogalessen).

Verstrekking aan derden:

Passie voor Zijn deelt of verstrekt jouw gegevens niet aan derden, tenzij daartoe verplicht op grond van de wet. 

Hyperlinks:

De website bevat hyperlinks naar websites van derden. Passie voor Zijn is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites en is evenmin verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies door deze websites. Lees hiervoor de privacyverklaring, indien aanwezig, van de website die je bezoekt.

Passie voor Zijn behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Check daarom regelmatig deze privacyverklaring voor het privacybeleid van Passie voor Zijn. Je kunt jouw gegevens altijd opvragen, waar nodig laten wijzigen, dan wel verwijderen. Neem hiervoor en voor andere vragen over het privacybeleid gerust contact op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Aansprakelijkheid:

Hoewel Passie voor Zijn maximale zorg besteedt aan de op deze website getoonde informatie, kan niet voor de juistheid en volledigheid daarvan worden ingestaan. Passie voor Zijn aanvaardt hiervoor dan ook geen enkele aansprakelijkheid. Alle informatie en materialen op de websites zijn bedoeld voor algemene informatiedoeleinden. De informatie op deze website kan niet worden beschouwd als een advies. Beslissingen op basis van de informatie op deze website zijn voor jouw eigen rekening en risico.

Autoriteit Persoonsgegevens:

Wil je een klacht indienen over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Passie voor Zijn? Neem dan direct contact op: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. of +31 6 29 406 105. Passie voor Zijn wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Vragen:

Heb je vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring van Passie voor Zijn of wil je informatie inzien, rectificeren of wissen? Dan kun je dit melden via email of telefoon.